• Dugogodišnje
    iskustvo i profesionalan rad
    Advokat Edin Koca ima advokatsku licencu, koju mu dodjeljuje advokatska komora Frankfurt na Majni.
  • Profesionalno i efikasno
    pružanje pravnih usluga
    Pravni savetnik je tu da vam pomogne kod pravnih pitanja i u rešavanju pravnih problema.

Advokatska kancelarija Edin Koca

Dobro došli na web sajt Advokatske kancelarije Edina Koce!

Kancelarija je osnovana 2007.godine. Kao internacionalno orijentisana, pruža kompletnu i efikasnu pravnu uslugu, savetovanje i zastupanje u svim sudskim civilnim i krivičnim postupcima ( osim pred BGH u civilnim stvarima) i pred svim državnim organima.

Kancelarija Koca pruža kompletno, sveobuhvatno savetovanje na nemačkom, engleskom, bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku.

Svim klijentima rado stojimo na raspolaganju u rešavanju njihovih pravnih problema.

Advokat
Edin Koca

Član Advokatske komore Frankfurt na Majni
Član Njemačkog udruženja advokata
Član Unije hessenskih krvičnih branilaca
Praksa
featured project

Krivično pravo

čitaj više
Krivično pravo
featured project

Pravo na penziju

čitaj više
Pravo na penziju
featured project

Naknada štete iz saobraćajnih udesa

čitaj više
Naknada štete iz saobraćajnih udesa
featured project

Trgovinsko, korporativno pravo

čitaj više
Trgovinsko, korporativno pravo
featured project

Radno pravo

čitaj više
Radno pravo
featured project

Pravo zakupa

čitaj više
Pravo zakupa
featured project

Saobraćajno pravo

čitaj više
Saobraćajno pravo
featured project

Prava stranaca

čitaj više
Prava stranaca
featured project

Razvodi brakova

čitaj više
Razvodi brakova
Naš

Pravni tim

Advokatska kancelarija Koca je specijalizovana u sledećim pravnim oblastima: krivično pravo, radno pravo, pravo zakupa, pravo na penziju, porodično pravo, saobraćajno pravo, poresko pravo, ugovorno pravo, korporativno pravo, bankarsko pravo, nekretnine, prava stranaca, u kojima klijentima iskusni pravni tim pruža kompletnu pravnu pomoć.

Takodje, kancelarija Koca, u slučaju potrebe klijenata, a u cilju pružanja sveobuhvatne pravne zaštite i pravne pomoći klijentima, sarađuje i sa advaktioma iz Republike Srbije.

Usluge koje Vam pružamo su profesionalne i efikasne.

Edin Koca

Edin Koca

Advokat

Oblasti: Podrucija poreskog prava, radnog prava, trgovackog prava i prava drustava.

Marija Trifković

Pravni savetnik

Oblasti: Bankarsko pravo, Ugovorno pravo, Korporativno pravo, Radno pravo i Nekretnine.

Marija Trifković

Vama na usluzi

Pozovite +49 (0) 69 57 80 73 nas ukoliko imate pravnih problema